Nordicbet betalingsmetoder


Men av treet om kunnskap om godt og ondt må du ikke spise. Jeg har i tidligere innlegg også vist til problemer med vold i barnernevernsinstitusjoner, manglende videoavhør, et språk i rapporter som kan forandre hele saken, lang saksgang som kan føre til at det tar et par år å få barna tilbake også når det ikke var noe grunnlag for omsorgsovertakelse, ansatte i barnevernet som overprøver diagnoser fra spesialister i helsevesenet, og ansatte som på eget initiativ skriver i en rapport at mor er psykisk syk.

Det sier seg selv at en ikke kan forvente den samme reaksjonen fra en 13-åring som fra en 5-åring, men det ser ut til at de ikke lar det være noe rom for et bredere spekter av atferd. Kari Killéns artikkel Barns tilknytning (Psyke og logos, nummer 2 i 2003) tok for seg tilknytning i førskolealder, men det kan virke som at barnevernet ikke setter noen grense. Det som Sylte mener kan forklare den dramatiske utviklingen kan være at psykolog Kari Killén presenterte en teori det året som kort fortalt går ut på at alle barn skal reagere tilnærmet likt.

Jeg har også skrevet en del om det jeg kaller A 4-familier og barn, og hvor farlig det er å skille seg ut. Advokat Sylte skriver om en gjennomgang av 1000 norske barnevernssaker som viser noe av det samme. Det er nemlig veldig tydelig at det er et stort behov for barnevernet, men problemet i dag er bl.a. manglende innsyn. Da er det ikke rart at de blir litt intense i reaksjonene sine.

Recent articles:

Tags article:

Top